Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf of school of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op omgangsvormen, bedreigingen, pesten of persoonlijke problemen

Als een werknemer te maken krijgt met ongewenst gedrag op de werkvloer, kan hij terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze biedt een luisterend oor en kan de werknemer adviseren over welke acties hij kan ondernemen. Er zijn een aantal dingen waar u op moet letten als u een vertrouwenspersoon aanstelt.

  • Zorg dat de vertrouwenspersoon voor iedereen toegankelijk is. Als uw organisatie dus meerdere vestigingen heeft, is het verstandig om ook meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen. Of een vertrouwenspersoon in te schakelen die uw vestigingen bezoekt.
  • Laat uw werknemers hun stem inbrengen bij de keuze van een vertrouwenspersoon. Het is belangrijk dat de meerderheid van de werknemers zich op zijn gemak voelt bij de vertrouwenspersoon.
  • Kies een vertrouwenspersoon die bekend is met de dynamiek in een organisatie en weet wat er speelt.
  • Vermijd dubbele functies. Veel organisaties denken bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon als eerste aan een HR-verantwoordelijke. Dit kan echter voor rolconflicten zorgen.
  • Het is handig als de vertrouwenspersoon enige bemiddelings-, coachings- vaardigheden en juridische kennis heeft, zodat hij/zij de werknemer ook op dit gebied kan adviseren.

Intern of extern?

U kunt ervoor kiezen om een interne vertrouwenspersoon aan te stellen of een externe vertrouwenspersoon. Een interne vertrouwenspersoon is vaak volledig op de hoogte van wat er speelt in de organisatie. Aan de andere kant kan een externe vertrouwenspersoon vaak objectiever naar de situatie kijken. Ook ligt de drempel voor werknemers vaak lager om aan te kloppen bij een externe vertrouwenspersoon, vooral als er problemen zijn die samenhangen met leidinggevenden of collega’s. Waar u ook voor kiest, het is goed om zorgvuldig na te denken over de keuze voor een geschikte vertrouwenspersoon.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Het meest essentiële is dat medewerkers hun vertrouwenspersoon volledig in vertrouwen kunnen nemen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan centraal; het contact moet voor de medewerker veilig zijn. Zo wordt er zonder toestemming van de medewerker geen enkele informatie naar buiten gebracht, tenzij in zeer extreme situaties van grote dreiging of van misdrijf.

Opvang en begeleiding zijn de sleuteltaken van de vertrouwenspersoon. Samen met de medewerker zoekt de vertrouwenspersoon naar oplossingen en bespreekt hoe de medewerker zelf een actieve rol kan spelen in de oplossing. Het kan zijn dat wordt doorverwezen naar een speciale instantie of dat contact wordt gelegd met iemand in of buiten de organisatie. De medewerker beslist hier in.

Waarom een vertrouwenspersoon van MORGEN?

MORGEN heeft ervaring met de beide kanten van een onderneming. Zowel als werkgever als werknemer. Het is dus makkelijk voor de MORGEN vertrouwenspersoon zich in te leven in uw situatie. Door het brede werkterrein van MORGEN is er ook ervaring met de diverse bedrijfsprocessen of het nu gaat om een mannencultuur in een technisch bedrijf of een onderwijsinstelling. Tevens kan deze vertrouwenspersoon ook makkelijk de vaardigheden in zetten zoals bemiddeling en coaching, waardoor het niet blijft bij het goed luisteren naar het probleem maar er ook gewerkt kan worden naar een oplossing.