Echtscheiding

Een echtscheiding is vaak een zeer ingrijpende gebeurtenis en roept allerlei vragen en onzekerheden over de toekomst op. Conflicten tijdens een scheiding ontstaan eenvoudig en worden snel uitvergroot. Er moet echter ook op korte termijn van alles geregeld worden. Jullie wensen dit – zoveel als mogelijk – in goed overleg te doen, zeker als je samen kinderen hebt. Uiteindelijk hebben en houden de kinderen ook na een scheiding een vader en moeder. De wijze waarop ik mijn rol als mediator vervul, is er voor te zorgen dat de afspraken die jullie willen maken in het belang zijn van jullie beiden en in het belang van de kinderen zijn. Jullie krijgen na jullie scheiding namelijk een andere rol. Die van ex-partner en ouder. Overleg en samenwerking tussen jullie beiden is een must om jullie kinderen op zo goed mogelijke wijze te begeleiden tot volwassenen. De afspraken die we gedurende de mediation maken zal ik voor jullie vertalen naar een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Ik wil jullie ondersteunen om op een respectvolle manier te scheiden, zodat je na de scheiding je leven weer kunt oppakken, en je je op een nieuwe en andere toekomst kunt richten.

Hier onder kun je meer informatie en tips vinden m.b.t. echtscheiden.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jullie beiden. In het convenant worden regelingen vastgelegd zoals:

 • Wat doen we met het huis
 • Hoe gaan we om met gezamenlijk vermogen
 • Hoe verdelen we het pensioen
 • De belasting rechten en plichten
 • Wat gaat we doen met eventuele schulden
 • Partneralimentatie of niet
 • Inboedelverdeling

Getrouwd in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

De verdeling berust deels op basis van wat jullie hadden vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden voordat jullie trouwde of de partnerschap voorwaarden voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Bij langlopende relaties wordt desondanks vaak gekozen voor gemeenschap van goederen. Als je gaat scheiden en je bent in gemeenschap van goederen getrouwd, dan zullen alle vermogensbestanddelen moeten worden gedeeld bij helften. Jullie mogen daarvan afwijken, waarbij de fiscus wel met jullie meekijkt.

Hoe stelt de mediator het convenant op?

Jullie leveren op verzoek van de mediator de benodigde documenten aan. Op deze manier krijgen we snel inzichtelijk wat we moeten gaan verdelen. De mediator zal de wensen met jullie bespreken. De mediator werkt dit uit tot een concept convenant. Na een afspraak krijgen jullie altijd de status van de afspraken per mail toegestuurd zodat je dit thuis nog eens rustig kunt nalezen. Als alle onderwerpen zijn besproken dan stuurt de mediator het concept convenant naar de advocaat. Deze advocaat zal dit juridisch nogmaals controleren. Daarna volgt het officiële convenant dat je bij de mediator zult ondertekenen. De advocaat zal het verzoek tot echtscheiding vervolgens indienen bij de rechtbank. De mediator zal jullie continue op de hoogte houden van de status van uw verzoek tot echtscheiding.

Hoe lang duurt echtscheiding via mediation?

 • Een echtscheiding zonder kinderen gemiddeld 2 afspraken.
 • Een echtscheiding met kinderen gemiddeld 3 tot 4 afspraken.

Aangezien jullie beiden aan tafel zitten en met elkaar afspraken maakt onder begeleiding van een mediator gaat dit proces veel sneller dan via een juridische weg. De gang naar de mediator is laagdrempelig en de duur in termijn hangt af van hoe jullie onderlinge verstandhouding is.

Bij een goede onderlinge verstandhouding worden de afspraken binnen 1 maand doorlopen. Indien de verstandhouding verslechterd is moet hier gedurende de mediation meer aandacht aan worden besteed  en is er meer tijd nodig voor het verwerken van de emotie en het veranderen van het gedrag naar elkaar. Het gemiddelde ligt in dergelijke situaties rond de 3 maanden.

Vanaf het moment dat we het convenant en ouderschapsplan klaar hebben en jullie verzoekschrift zal worden ingediend bij de rechter tot aan de uitspraak/ inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand moet je rekenen op twee maanden. De mediator houdt jullie continue op de hoogte van de status van het verzoek tot echtscheiding en zal de voorgang bewaken.

Wil je meer informatie over het realiseren van jullie echtscheiding door middel van mediation neem dan vrijblijvend contact met mij op. Of klik op een onderwerp in het submenu links indien je meer specifieke informatie wilt over een specifiek onderwerp met betrekking tot echtscheiden.

Ouderschapsplan

Als mediator ga ik samen met jullie het ouderschapsplan opstellen. Het ouderschapsplan is eenverplicht document voor het aanvragen van jullie scheiding. Dit ouderschapsplan mag je zien als de toekomst die jullie samen bepalen voor jullie kinderen. Jullie gaan dan wel scheiden echter voor de kinderen moeten een aantal zaken geregeld zijn. De gezamenlijke zorg verdeling garandeert dit als het ware. Het is niet de scheiding die zo fout is voor kinderen maar vooral de foute echtscheiding die slecht is voor kinderen. Het is daarom belangrijk dat jullie een goed ouderschapsplan voor ze opstellen. Enkele onderwerpen die in het ouderschapsplan aan de orde komen zijn:

 • Het Hoofdverblijf
 • Gezag
 • Omgangsregeling
 • Contact tussen ouders
 • Levensbehoefte van de kinderen
 • Vakanties
 • Feestdagen
 • Evaluatiemomenten
 • Verhuizingen

Het ouderschapsplan bestaat uit verplichte onderwerpen echter je mag ook zelf extra onderwerpen aandragen om samen te bespreken en vast te leggen in dit document. Als mediator stel ik jullie beiden vragen over hoe jullie dit in de toekomst wenst voor de kinderen. Het kan zijn dat je het niet eens bent over bepaalde onderwerpen. Dit is geen probleem. Als mediator zal ik jullie helpen op zoek te gaan naar oplossingen waar jullie je beiden in kunnen vinden. Het belang voor de kinderen staat hierbij altijd voorop.

Wilt je meer informatie over het realiseren van jullie scheiding door middel van mediation neem dan vrijblijvend contact met mij op. Of klik op een onderwerp in het submenu links indien je meer specifieke informatie wilt over een specifiek onderwerp met betrekking tot echtscheiden.

Vechtscheiding

Om diverse redenen kan jullie echtscheiding een vechtscheiding zijn geworden. Naast dat het feit dat dit veel negatieve energie van jou zelf vraagt is dit voor de kinderen erg schadelijk. Vechtscheidingen kunnen ontstaan door diverse redenen:

 • Het niet goed overkomen van de scheidingsmelding. De melding waarom de ene partner wil scheiden wordt door de ander niet begrepen
 • De relatiebreuk is niet goed verwerkt en de emotie heeft de overhand gekregen
 • Er is sprake van een nieuwe partner. (vreemdgaan tijdens de relatie)
 • De onzekerheid/angst over de toekomstige situatie. Sommige mensen hebben veel last van veranderingen. Een echtscheiding brengt een behoorlijke verandering met zich mee
 • Door de ex-partner als monster te zien en zo te behandelen (ruzie maken) is de relatiebreuk makkelijker te verwerken. (het houden van wordt op deze manier gestopt)
 • Men is gedurende de scheiding blijven hangen in het elkaar de schuld geven.

Vaak gaat het om een patroon waar ex-partners in terecht zijn gekomen. Soms duurt dit jaren en soms gaat het nooit over. Partijen geloven vaak al niet eens meer dat zij nog in staat zijn dit te veranderen. Er is echter een manier om dit te doorbreken de enige voorwaarden is dat partijen de wens hebben dat dit stopt. Mediation is een zeer goede methode om dit patroon te doorbreken. De mediator gaat op zoek naar de kern van het probleem.(het ontstaan). Het is en blijft een keuze hoe ex-partners met elkaar omgaan. Het lastige is alleen dat jij zelf slechts verantwoordelijk bent voor de helft van het gedrag. MORGEN mediation heeft een hoog slagingspercentage voor het succesvol beëindigen van vechtscheidingen.  Inmiddels is bewezen in de praktijk dat partijen die even een moment van rust ervaren in een echtscheiding weer stiekem hoop en vertrouwen krijgen en deze rust onder begeleiding van de mediator uit kunnen bouwen naar meer.

Tevens voelen de kinderen het feilloos aan of ouders in gevecht met elkaar zijn of dat er rust is. Hiervoor hoeven ouders niet eens openlijk met elkaar te discussiëren of ruzie te maken. Zodra kinderen voelen of door middel van kleine gebaren zien dat ouders de intentie hebben om dit te veranderen, uitten kinderen zich vaak in de meest oprechte wijze die iedere ouder zal doen smelten. Dit is vaak al motivatie voldoende om door te zetten en met elkaar te gaan werken aan een harmonieuze verstandhouding als ouders.

Ook ouders met kinderen met gedragsproblemen of stoornissen zien dat de problemen van het kind zichtbaar verminderen als ouders weer in goede harmonie met elkaar kunnen omgaan. Denk hierbij aan vormen als autisme of zware “puber problemen”.

MORGEN mediation werkt ook voor de rechtbank. Dit betekend dat rechters bij vechtscheidingen regelmatig de hulp inschakelen van een MORGEN mediator. Door de invloed van dit soms al jarenlange juridische traject zitten partijen echt vast in hun vechtpatroon. Ondanks de moeilijkheidsgraad van deze mediations is het slagingspercentage toch hoog. Dus ook al zie je geen uitweg meer, de mediator ziet deze vaak wel en kan je hier toch bij helpen.

Wanneer vertellen we onze kinderen dat we gaan scheiden?

Een echtscheiding kan soms al in voorbereiding zijn, zonder dat er feitelijk iets te merken is. Als de gevolgen van scheiding nog niet zichtbaar zijn, kunnen jullie het beste het echtscheidingsvoornemen nog niet vertellen aan de kinderen. Jullie werken anders in de hand dat de kinderen maandenlang in angst en onzekerheid verkeren over hun toekomst. En kinderen hebben behoefte aan rust, duidelijkheid en regelmaat, probeer dit dus vast te houden. Als duidelijk is waar jullie beiden gaan wonen en ook bij wie de kinderen gaan wonen, dan is dat het beste moment om de scheiding bij de kinderen aan te kondigen. Als jullie de grootste lijnen in het ouderschapsplan duidelijk hebben kunnen jullie ook de vragen van de kinderen beantwoorden en blijft jullie ze dus veiligheid bieden.

Hoe vertellen we het: Tips bij echtscheiding
Hieronder  enkele tips, die er toe kunnen bijdragen dat de kinderen niet teveel schade leiden onder de echtscheiding.

 • Vertel het de kinderen zelf, liefst samen en in alle rust.
 • Zeg niet we gaan scheiden, maar vertel dat jullie uit elkaar gaan maar dat jullie samen voor ze blijven zorgen.
 • Zorg dat jullie samen vooraf hebben doorgesproken hoe jullie het aan de kinderen gaan vertellen zodat er 1 verhaal is.
 • Stel zoveel mogelijk zekerheid en veiligheid tegenover de door de kinderen gevoelde onzekerheid en onveiligheid. Blijf bijvoorbeeld vasthouden aan de vaste rituelen voor het slapen gaan (liedje zingen, voorlezen).
 • Probeer op het niveau van het kind te vertellen waarom de scheiding nodig is, onderstreep dat het op geen enkele manier zijn of haar schuld is.
 • Als de kinderen kleiner zijn kunnen jullie de situatie spelenderwijs schetsen met speelgoed of een tekening van twee huisjes en twee slaapkamertjes.
 • Vertel de kinderen dat jullie heel veel van ze houden en blijven houden en dat die liefde nooit overgaat.
 • Maak de kinderen geen partij in het conflict, spreek geen kwaad over de ander, laat hen niet hoeven kiezen. Anders raken de kinderen in een loyaliteitsconflict.
 • Wees als ‘vertrekkende ouder’ voorbereid op negatieve reacties. Boosheid is heel gewoon: het is een eerste stap in de verwerking.

Het aan de kinderen vertellen als het niet jouw wens als ouder is om te scheiden

 • Vaak is het zo dat maar één van de ouders echt wil scheiden. De andere ouder kan daardoor zwijgzamer zijn tijdens het gesprek met de kinderen. Soms is het zelfs zo, dat de andere ouder er in tranen of teruggetrokken bij zit.
 • Kinderen zullen meer aandacht geven aan de ouder die zich stil houdt. Zij kunnen het zwijgen en de tranen opvatten als machteloosheid van die ouder en begrijpen dat deze ouder gekwetst is door de beslissing van de ander om te scheiden. Vaak zal een kind in die situatie boos worden op de ouder die wil scheiden omdat het kind het gevoel heeft te moeten kiezen tussen één van beide ouders.
 • Als jij die teruggetrokken, verdrietige ouder bent, realiseer je dan dat je kind schade kan oplopen door jouw houding. Je kind zal waarschijnlijk alleen maar meer verdriet voelen. Natuurlijk is het normaal dat je verdrietig bent en het wellicht niet eens bent met de beslissing van je partner, maar in dit gesprek moet daar niet de nadruk op liggen. Het gaat in dit gesprek om de gevoelens van jullie kinderen. Jullie kinderen hebben nu van jullie allebei positieve steun en liefde nodig. Jullie manier van omgaan met deze moeilijke situatie is een groot voorbeeld voor jullie kinderen. Als je de verdrietige, teruggetrokken ouder blijft, zullen je kinderen grote emotionele schade uit jullie scheiding kunnen oplopen. Daarbij hoef je van je kinderen niet te verwachten dat zij opkomen voor jou. De scheiding is al moeilijk genoeg voor ze.

Omgangsregeling/co-ouderschap

Deze twee termen veroorzaken veel onduidelijkheid door de verschillende betekenissen die je hier over kunt vinden in de media of via internet.

Voor sommige ouders is co-ouderschap als de kinderen op beide adressen evenveel tijd verblijven. Voor andere ouders is co-ouderschap als ouders beiden volledig betrokken blijven in het leven van de kinderen. Vaak denkt men ook dat hierdoor geen sprake is van kinderalimentatie. Deze twee dingen staan echter los van elkaar.

Om onduidelijkheid te voorkomen heb ik het met jullie als ouders liever over de verdeling van de zorg ten aanzien van het verblijf. Of dit nu 50% bij beide ouders is of een 70% – 30% het gaat er om dat we een regeling treffen die voor de kinderen het beste is. En het beste is het als ouders prettig met elkaar om blijven gaan ook na de echtscheiding en vanuit daar er ook samen kunnen zijn voor de kinderen.

Kortom, wilt u het voor de kinderen soepel laten verlopen:

 • Werk dan aan een prettige verstandhouding als ouders. Probeer een beetje het effect van beste collega’s en optimale samenwerking met elkaar te creëren.
 • Om dit te kunnen realiseren is het ook prettig als jullie niet te ver uit elkaar wonen.
 • Op deze manier kunnen jullie op belangrijke momenten er beiden zijn voor de kinderen en voelen de kinderen dat jullie er ook daadwerkelijk beiden voor ze blijft.
 • In probleemsituaties kunt je dan ook als ouders nog een beroep doen op elkaar wat het ouderschap weer een stukje lichter maakt.

Veel mensen denken vanuit de eerste emotie dat dit niet haalbaar is. Gelukkig ervaar ik in mijn praktijk dat voor het grootste deel de liefde voor de kinderen het meestal wint. Zodra ik ouders help hun emotie te verwerken en hun patroon doorbreek, zij alsnog voor hun kinderen een ideale situatie kunnen creëren.

Voor ouders, die om wat voor reden dan ook, dit niet kunnen realiseren adviseer ik een ouderschapsplan met zo veel mogelijk duidelijkheid in de vorm van het omschrijven van taken en afspraken. Dit ouderschapsplan zal meer details bevatten zodat er minder communicatie nodig is en eenieder weet wat er van hen verwacht wordt. Dit plan laat minder ruimte voor onduidelijkheden en discussie. Wat de kinderen uiteindelijk weer meer rust brengt.

Kortom omgangsregeling/ co-ouderschap een echtscheiding en een ouderschapsplan is maatwerk en moet afgestemd zijn op de kinderen en op jullie als ouders. Denk dus niet in hokjes of termen maar in belangen. Wat is het beste voor onze kinderen?

Hoofdverblijf

Hoofdverblijf kinderen

Uit praktisch oogpunt kunnen jullie het beste bij een van jullie beiden het hoofdverblijf kiezen. Bij veel instanties kun je nu eenmaal niet twee adressen doorgeven voor hetzelfde kind. Denk daarbij aan kinderbijslag, verzekeringen, en dergelijke. In het echtscheidingsconvenant worden alle gemaakte afspraken vastgelegd.

Wat is ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag regelt verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van jullie kind.

Gezamenlijk gezag

Als jullie gehuwd zijn, dan hebben jullie automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen. Als je gaat scheiden, dan blijft deze situatie na de echtscheiding bestaan, tenzij jullie de rechtbank verzoeken om éénhoofdig ouderlijk gezag uit te spreken.

Gezag als je niet getrouwd bent

Als je niet getrouwd bent, ligt het anders. In dat geval heeft soms de moeder alleen het gezag en soms hebben jullie dat beiden. Dat hangt af van het feit of jullie na de geboorte van jullie kind bij de rechtbank (vroeger het kantongerecht) verzocht hebben om gezamenlijk het gezag uit te oefenen. Dat is niet erg ingewikkeld, maar het blijkt dat het vaak niet gedaan wordt. Daardoor is bij het uiteengaan in zo’n situatie vaak de moeder diegene die alleen het gezag over de kinderen heeft.Toch kan in zo’n geval de vader bij uiteengaan de rechtbank vragen om alsnog gezamenlijk met het gezag belast te worden. In de meeste gevallen wordt een dergelijk verzoek toegewezen, maar niet altijd.

Gevolgen van ouderlijk gezag,iemand die het ouderlijk gezag uitoefent:

 • Is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind
 • Is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind
 • Beheert het vermogen van een kind
 • Is onderhoudsplichtig: dit houdt in dat kinderalimentatie verschuldigd is.

Wanneer is dit relevant om te weten? Je krijgt met ouderlijk gezag te maken als het gaat om bijvoorbeeld:

 • Verhuizing
 • Schoolkeuze
 • Verblijf in het buitenland (paspoort, visum)
 • Medische ingreep
 • Financieel beheer

Kosten van kinderenEen van de onderwerpen die ouders in een ouderschapsplan moeten beschrijven is de levensbehoefte van de kinderen en de financiële verdeling van de kosten van de kinderen. Kortom; je stelt als ouders met elkaar vast hoe je samen in de levensbehoefte van de kinderen gaat voorzien.

Veel ouders komen binnen met de gedachte dat hier een officiële berekening voor moet worden gemaakt en dat zij hier niet van mogen afwijken. Dit is echter niet het geval. Er moet wel een officiële berekening worden gemaakt maar u mag hier vanaf wijken. U moet het hier wel over eens zijn. Bij 90% van de echtscheidingen bij MORGEN komen ouders gezamenlijk tot een alimentatiebedrag of verdeling van de kinderkosten.  Hier volgt enige juridische informatie omtrent dit onderwerp.

NIBUD

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft een systeem ontwikkeld om uit te rekenen wat een  kind gemiddeld kost, afhankelijk van het netto gezinsinkomen. Naarmate het kind woont in een rijker gezin, wordt het kind geacht meer te kosten.

Bepaling kosten van kinderen

Op basis van CBS-cijfers berekent het NIBUD hoeveel een kind nu eigenlijk kost. Daarbij berekeningen worden gemaakt voor verschillende gezinsinkomens, verschillende aantallen kinderen en verschillende leeftijden. Hieruit volgt onder meer dat de kosten per kind afnemen, naarmate er meer kinderen zijn. Het eerste kind is in verhouding meestal het duurste kind.

Waarom is dit relevant

Onder meer aan de hand van basisgegevens van het NIBUD wordt berekend hoe hoog de kinderalimentatie zal kunnen zijn na echtscheiding. De rekenmethode voor het uitrekenen van kinderalimentatie is vastgelegd in een zogenaamd TREMA-rapport, dat de rechtbanken bij echtscheiding hanteren als rekenmethode voor het vaststellen van partneralimentatie en kinderalimentatie. Het TREMA-rapport heeft echter niet de status van wet, waardoor er van afgeweken kan worden. Het is wel zo dat de meeste rechters de richtlijnen volgen.

Hier vindt u een link naar de behoeftetabel voor de kinderen

 

In de praktijk van MORGEN gaat dit er dus als volgt aan toe:

Veel ouders hebben prima zicht op wat hun kinderen kosten en wat hun financiële behoefte is. Zij weten ook zelf wat hun inkomen is. En na de scheiding merk ik ook vaak dat er vanuit beide ouders behoefte is om hierin te delen. Je wilt misschien beiden om de beurt met de kinderen nieuwe kleding kopen of bij de sporten van kinderen wilt je misschien meebetalen naar rato van je inkomen. Dit is gewoon allemaal mogelijk. Zolang je maar voldoet aan de levensbehoefte van de kinderen, de verdeling duidelijk is en jullie het hier beide over eens zijn en dit goed op papier is beschreven in het ouderschapsplan De rechter keurt het ouderschapsplan gewoon goed zolang hieraan is voldaan.

Slechts 10% van alle echtscheidingen kan de alimentatie voor de kinderen niet samen overeen komen aan de mediationtafel. Aangezien dit niet ten kosten mag gaan van uw verstandhouding als ouders stel ik dan voor door 1 neutrale advocaat een officiële berekening te laten maken. Ik lever jullie financiële gegevens in dat geval aan bij de advocaat en deze stuurt ons de berekening terug. Op die manier blijft jullie een lang traject van juridische getouwtrek bespaart en kunnen jullie je focussen op het ouderschap.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hulp na de echtscheiding

De echtscheiding is uitgesproken, de afspraken staan op papier en toch werkt het op een of andere manier niet. Dit kan diverse oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld:

 • De echtscheiding is op papier gezet door twee advocaten en jullie hebben daar niet jullie eigen toekomstplan van gemaakt. Hierdoor zijn de praktische zaken wel geregeld maar jullie hebben geen hulp gehad bij hoe jullie met elkaar moeten omgaan na de echtscheiding.
 • Een van de partijen heeft de echtscheiding nog niet verwerkt en blijft hierin hangen. (zie hiervoor ook coaching na de echtscheiding)
 • Jullie komen de afspraken simpelweg niet na en dit veroorzaakt irritatie
 • De afspraken die zijn gemaakt zijn niet gedetailleerd genoeg

En zo kunnen er nog veel meer redenen zijn. Het is echter van groot belang dat jullie op elkaar kunnen vertrouwen als het om het gezamenlijk ouderschap gaat. De echtscheiding kan teleurstelling en wantrouwen teweeg hebben gebracht in jullie rol als (ex)partners. Dit mag echter niet van invloed zijn op jullie gezamenlijk ouderschap.

Door middel van mediation maken we inzichtelijk hoe de huidige situatie is ontstaan en wat dit met jullie doet. Daarna gaan we bespreken wat er nodig is om dit te veranderen. Stapsgewijs zal de mediator het vertrouwen in elkaar als ouders weer stimuleren. Uiteindelijk zullen er -indien nodig- nieuwe afspraken worden gemaakt. Gedurende de mediation gaat jullie ervaren dat de communicatie met je ex-partner niet meer de gebruikelijke stress oplevert. Sterker nog; in de praktijk wordt er vaak nog gelachen ook als partijen eenmaal ervaren dat het hun wel lukt om als ouders samen te werken.

Aangezien je midden in deze dagelijkse stress en conflictsituatie zit, lijkt het misschien onmogelijk om met de andere ouder op 1 lijn te komen. De praktijk bewijst echter dat deze conflicten erg geschikt en goed zijn te mediaten. Neem gerust contact op met de mediator om eens te toetsen of jouw situatie geschikt is voor mediation.

Wilt u meer informatie over het verbeteren van jullie verstandhouding als ouders door middel van mediation neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Tarieven echtscheiden

Mijn werk is maatwerk. Geheel afhankelijk van uw wensen en eisen. Tijdens een intakegesprek (telefonisch of persoonlijk) bespreek ik uw situatie met u. Om u een idee te geven vindt u hieronder een indicatie van mijn tarieven. Echtscheiden kan al vanaf 53,- Euro per persoon indien u in aanmerking komt voor een toevoeging. Bekijk via deze link of u hiervoor in aanmerking komt.

Tarieven Echtscheiding zonder toevoeging:

Mediation echtscheiding per uur (voor 2 personen) € 125,00 

Bovengenoemd tarief is inclusief locatie en excl b.t.w. .

Om u een indicatie te geven van de gemiddelde kosten kunt u hieronder een overzicht vinden:

Echtscheiding zonder kinderen, zonder koopwoning:€ 315,00 per persoon + € 190,- berekening
Echtscheiding zonder kinderen, met koopwoning: € 440,00 per persoon + € 190,- berekening
Echtscheiding met kinderen, zonder koopwoning: € 525,00 per persoon + € 380,- berekening
Echtscheiding met kinderen, met koopwoning: € 590,00 per persoon + € 380,- berekening

Dit is inclusief het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank. Exclusief 21% BTW en griffierechten. Bovengenoemde prijzen zijn een indicatie op basis van de gemiddelde duur van een echtscheiding.

 

Tarieven echtscheiding met toevoeging RVR:

Echtscheiden kan al vanaf 53,- Euro per persoon.  Veel mensen hebben niet in de gaten dat zij in aanmerking komen voor een toevoeging.  Wanneer komt u in aanmerking voor toevoeging? Wanneer u qua inkomen en vermogen onder een bepaalde grens zit, kunt u in aanmerking komen voor een gesubsidieerde bijdrage (de zogenaamde toevoeging) van het Rijk. Als u in aanmerking komt voor de toevoeging, dan blijven uw kosten voor de mediation procedure beperkt tot een eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is de instantie die deze toevoegingen regelt. Uw mediator vraagt de toevoeging voor u aan. Hier onder kunt u op basis van uw inkomen lezen of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

Omdat u gaat scheiden mag u in de kolom alleenstaand kijken. Het kan dus ook zo zijn dat een van de partijen een vergoeding van de scheidingskosten krijgt en de ander niet.

Alleenstaand

 

 

 

 

 

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin

 

 

 

 

 

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2015

 

t/m € 18.700

 

€ 18.701 t/m € 26.400

 

Boven de € 26.400

 

t/m € 26.000

 

€ 26.001 t/m € 37.300

 

Boven de € 37.300

 

Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer

 

€ 53

 

€ 105*

 

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

 

€ 53

 

€ 105*

 

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging