Particulier

Familiaire kwesties

Overal waar mensen samenkomen, samenleven en samenwerken is er actie en zal er altijd sprake zijn van kans op wrijving.

Niemand blijft zijn hele leven hetzelfde: mensen worden ouder, kinderen groeien op, we worden ouders of grootouders. Prioriteiten, interesses, behoeftes en verlangens veranderen door de tijd heen. Het is dan ook helemaal niet vreemd dat zich moeilijke situaties kunnen voordoen.

Een mediator (bemiddelaar) kan in dergelijke familie situaties helpen om iedereen aan het woord te laten en de belangen en behoeftes duidelijk naar elkaar te verwoorden. Neem vrijblijvend contact op om te bespreken of bemiddeling in jouw situatie haalbaar is.

Echtscheiding

Een scheiding is vaak een zeer ingrijpende gebeurtenis en roept allerlei vragen en onzekerheden over de toekomst op. Conflicten tijdens een scheiding ontstaan eenvoudig en worden snel uitvergroot. Er moet echter ook op korte termijn van alles geregeld worden. Jullie wensen dit – zoveel als mogelijk – in goed overleg te doen, zeker als je samen kinderen hebt. Uiteindelijk hebben en houden de kinderen ook na een scheiding een vader en moeder. De wijze waarop ik mijn rol als mediator vervul, is er voor te zorgen dat de afspraken die jullie willen maken in het belang zijn van jullie beiden en in het belang van de kinderen zijn. Jullie krijgen na jullie scheiding namelijk een andere rol. Die van ex-partner en ouder. Overleg en samenwerking tussen jullie beiden is een must om jullie kinderen op zo goed mogelijke wijze te begeleiden tot volwassenen. De afspraken die we gedurende de mediation maken zal ik voor jullie vertalen naar een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Ik wil jullie ondersteunen om op een respectvolle manier te scheiden, zodat je na de scheiding je leven weer kunt oppakken, en je je op een nieuwe en andere toekomst kunt richten.