Tarieven & Werkwijze

Dienst Tarief
Mediation zakelijk €165,00 per uur
Coaching zakelijk €100,00 per uur
Trainingen Totaal prijs op aanvraag
Vertrouwenspersoon Totaal prijs op aanvraag

* wellicht kom je in aanmerking voor een toevoeging en is de mediation voor jou gratis. Hierover kun je hier meer lezen.
De mediator zal in dit geval de aanvraag voor vergoeding van de kosten voor je regelen.

Werkwijze Mediation

Kennismaking

Zodra een (telefonische of persoonlijke) kennismaking naar wens verloopt en jullie besluiten om met mij in zee te gaan, plan ik in onderling overleg een gezamenlijke bijeenkomst. Deze kennismaking is kosteloos. De kennismaking en de mediationsessies kunnen plaatsvinden op een van de MORGEN locaties of indien wenselijk op een eigen locatie.

Eerste mediationbijeenkomst

In het eerste mediationgesprek sluiten we een mediationovereenkomst. Hierin wordt afgesproken om het geschil gezamenlijk via mediation op te lossen. Het mediationreglement wordt daarin van toepassing verklaard. Zo staat vast wanneer mediation van start gaat, hoe het proces verloopt en welke spelregels er gelden. Hierna wordt een start gemaakt met het bespreken van de kwestie. Ieder krijgt de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen. Ik breng daarbij vastgelopen communicatie weer op gang, stimuleer het overleg en onderzoek waar het ieder werkelijk om gaat. Jullie worden gestimuleerd actief eigen inbreng te leveren.

Vervolg

Indien gewenst maak ik van elke bijeenkomst een voortgangsverslag en ik kan jullie vragen over bepaalde zaken na te denken of deze uit te werken. Als de belangen op tafel liggen, begeleid ik jullie bij het zoeken naar oplossingen waarbij ieders belang wordt gerespecteerd. De partijen krijgen van mij alle ruimte hun besluiten zorgvuldig te overwegen. Afspraken worden desgewenst vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze vaststellingsovereenkomst kan indien wenselijk nog worden bekrachtigd bij de notaris of de rechtbank. De gemaakte afspraken zijn hiermee bindend.

Ik vind het belangrijk bij afsluiting van elke mediation te evalueren.

Klik hier voor het maken van een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Werkwijze Coaching

Kennismaking

Een coachingtraject start met een intakegesprek waarin je kennismaakt met de coach, en er wordt een begin gemaakt met het helder krijgen van je coachvraag. Het eerste intakegesprek is kosteloos. Het intakegesprek en de coachingsgesprekken vinden plaats op een van de MORGEN locaties.

Formuleren doelstelling

In de vervolggesprekken wordt het doel geformuleerd en gaat je met je coach op zoek naar mogelijkheden om dat doel te bereiken. Uw coach fungeert in het gehele traject als je spiegel, klankbord en sparringpartner.

Inzicht en zelfvertrouwen

Het coachingtraject wordt beëindigd wanneer je vindt dat jouw coachvraag voldoende is beantwoord en je het gestelde doel hebt bereikt. Je gaat tevens ervaren dat je meer ontspannen en met meer zelfvertrouwen zult functioneren, omdat het coachingtraject ook oplevert dat je vergelijkbare situaties in de toekomst eerder zult herkennen en zelf zult kunnen oplossen.

Klik hier voor het maken van een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Werkwijze Trainingen

Kennismaking

De trainer komt graag vrijblijvend bij je langs om een beeld te krijgen van, de organisatie, medewerkers en het trainingsvraagstuk. Op basis van dit gesprek zal de trainer een vrijblijvende offerte maken.

Maatwerk

Voorafgaande aan de training zal de trainer bij je op locatie komen om het bedrijfsproces te bekijken en een gesprek voeren met enkele medewerkers. Op deze manier zal de training aanspreken bij de medewerkers omdat het zij dit direct herkennen vanuit hun eigen situatie.

De training

Deze zal plaats vinden op een MORGEN locatie, op jullie eigen locatie of een andere gewenste locatie. Na de training ontvangt de opdrachtgever een terugkoppeling over het verloop van de training en eventuele aandachtspunten voor de organisatie.

Klik hier voor het maken van een vrijblijvende kennismakingsafspraak.