Arbeidsconflicten

Mediation bij Arbeidsconflicten

Conflicten ontstaan wanneer een werknemer, werkgever of een groep werknemers zich ergert, gedwarsboomd voelt, of anderszins gefrustreerd is door één of meerdere collega’s of leidinggevende. Arbeidsconflicten omvatten vaak meerdere kwesties, zoals bijvoorbeeld:

  • Welke werkwijze het beste is
  • Of een organisatieverandering echt noodzakelijk is
  • Welke normen en waarden aanvaardbaar zijn
  • Welke omgangsvormen fatsoenlijk zijn
  • Of een persoon naar behoren functioneert
  • Wat voor soort humor leuk is
  • En niet te vergeten; ego’s binnen een organisatie

Grofweg kunnen we dus zeggen dat arbeidsconflicten enerzijds gaan over aan de arbeidstaak gerelateerde kwesties. En anderzijds over aan de sociaal-emotionele omgang gerelateerde kwesties.
Conflicten kunnen medewerkers demotiveren, het plezier in het werk ontnemen en soms zelf leiden tot verzuim/ziekmelding. Morgen wordt vaak ingezet wanneer er sprake is van het laatste; ziekteverzuim.

Mediation bij ziekteverzuim

De medewerker meldt zich ziek, maar vanuit de Arboarts volgt de constatering dat er sprake is van een arbeidsconflict. Dat arbeidsconflict wordt soms niet door beiden ervaren als een conflict. Dat geeft alleen maar meer aan dat het belangrijk is om de mediation aan te gaan. Op deze manier kunnen partijen onder begeleiding in gesprek komen over datgene wat er speelt en elkaars beleving en onvrede daarbij.

Een conflict wordt vanuit deze situatie vaak ervaren als negatief. En zo voelt dat voor beide partijen ook op dat moment. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat conflicten leiden tot verhoogde individuele creativiteit en gevoelens van saamhorigheid, tot verbeterde communicatie en vergroot onderling begrip. De positieve effecten van een conflict komen het beste aan het licht als de situatie vroegtijdig bespreekbaar wordt gemaakt.
Het inzetten van een externe mediator zorgt voor een win-win situatie. De werkgever bespaart kosten van verzuim en verhoogt de productiviteit. De werknemer heeft weer plezier in zijn werk wat doorslag geeft op zijn productiviteit en privéleven.
Belangrijk is dan ook om als werkgever door te vragen zodra hij deze problemen bij een werknemer traceert. En voor de werkgever is het belangrijk direct aan te geven wat de reden is van een ziekmelding of ontevredenheid. Als je direct de stap durft te zetten naar een mediator heb je de grootste slagingskans om de positieve effecten van een conflict te mogen ervaren.

Mediation bij arbeidsconflicten op locatie

MORGEN mediation heeft groot succes ten aanzien van arbeidsconflicten. Ze wordt landelijk door verschillende ondernemers en instanties ingezet voor het oplossen van arbeidsconflicten. MORGEN heeft hiervoor diverse locaties in de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Utrecht en Limburg. Indien gewenst kan de mediator ook bij u op locatie komen.

Wil je als werkgever tips bij een arbeidsconflict lees hier dan verder.
Wilt je als werknemer tips hoe om te gaan met een arbeidsconflict lees hier dan verder.
Voor meer informatie over arbeidsconflicten, exit mediation, vaststellingsovereenkomsten of one day mediation lees hier dan verder.
Wil je vrijblijvend even sparren of jouw situatie geschikt is voor mediation, neem dan vrijblijvend contact op.