Coaching zakelijk

Bij MORGEN coaching zien we een verdeling van verschillende insteekmethodes van coaching.

  • Je werkgever geeft aan dat hij niet helemaal tevreden is met ten aanzien van jouw functioneren en geeft je specifiek een onderwerp mee of vaardigheid waarvan hij verwacht dat je dit verder gaat ontwikkelen.
  • Je hebt niet het gevoel voor jezelf dat je op niveau presteert en je wilt je vaardigheden graag verder ontwikkelen of uitzoeken op welke wijze je op een hoger niveau kunt komen.
  • Je werkgever en jij constateren dat je niet lekker in je vel zit en daarom niet optimaal kunt functioneren. Je voelt je ongelukkig en misschien wel uitgeput. Dit kan zowel door zakelijke als privé-omstandigheden komen en om een burn-out te voorkomen en weer in de positieve flow te komen, besluiten jullie samen dat je een coach om hulp vraagt.

De keuze voor een coach maak je met je hart, maar met het oog gericht op het doel. Waar het om gaat is dat je een plek vind waar je je op je gemak voelt en waar je zal worden uitgedaagd om jezelf te ontwikkelen. Daarom bied ik een gratis en vrijblijvende kennismaking zodat jij en de coach kunnen ervaren of de wederzijdse klik er is en of de coach mogelijkheden ziet bij de ontwikkeling van jouw hulpvraag.

Hieronder vindt je een overzicht van de diverse werkwijzes en mogelijkheden.

Communicatiecoach

Wat is communicatie coaching?

Klankbord, spiegel of mentor ‘on the job’
De communicatiecoach kunt je benaderen als klankbord voor vragen of problemen op het gebied van corporate-marketing-, in- of externe communicatie. En voor het versterken van uw persoonlijke communicatievaardigheden. Je krijgt ondersteuning en feedback van een zeer ervaren coach met jarenlange ervaring in het communicatievak. Op die momenten dat jij het nodig hebt. Als ‘sparring-partner’ bij lastige kwesties, een deskundige blik bij allerhande communicatievraagstukken of mentor in je dagelijkse praktijk.

Wat doet de communicatiecoach?

De MORGEN communicatiecoach helpt je bij het oplossen van communicatievraagstukken in je organisatie, het op een hoger plan brengen van de bestaande communicatie, verdere professionalisering van (communicatie)medewerker(s). Dat kan door inhoudelijk op niveau mee te denken, terugkoppeling te geven op de werkvloer, of heel praktisch te helpen.

Om je persoonlijke communicatie te verbeteren gebruikt de coach uiteenlopende methodieken, waaronder spiegelen, oefenen op specifieke vaardigheden, inzet van handige tools, rollenspellen of meekijken bij een praktijksituatie. Tevens geeft de coach “huiswerk” mee zodat je zelf kunt gaan ervaren wat de effecten zijn van het anders communiceren. Coaching in de praktijk is namelijk niet voldoende je zult deze vaardigheden zelf moeten ervaren en eigen moeten maken. Dat kan alleen door het ook daadwerkelijk te doen en te ervaren. Je zult je verbazen wat communicatie met de verstandhouding met anderen kan doen.

Coaching in uw functie

Functies ontwikkelen zich en medewerkers ook! Maar houdt de ontwikkeling van de functie gelijke tred met de ontwikkeling van de medewerker? Of dreigt het uit elkaar te lopen?

De uitoefening van een functie vereist een bepaalde mate van kennis, vaardigheden en attitude. Net als de organisatie, is elke functie voortdurend aan verandering onderhevig. Stel, een eenmanszaak groeit uit tot een bedrijf met bijvoorbeeld 30 medewerkers. Logisch dat dan aan de ondernemer andere eisen worden gesteld, dan in de startfase. Of omgedraaid: stel je bedrijf heeft een behoorlijke inkrimping ondergaan. De medewerkers zullen hoogst waarschijnlijk een bredere functie krijgen. Hebben ze alle tools ontvangen om dit optimaal voor je te kunnen realiseren? En is hier open over gecommuniceerd.

Vergroot je doeltreffendheid

Wilt je je vaardigheden verbeteren en doeltreffendheid vergroten? Dan is Individuele Coaching van MORGEN iets voor jou. Deze op maat gesneden dienstverlening sluit aan bij jouw persoonlijke omstandigheden, capaciteiten en ambities. Tegelijkertijd stemmen we het ook af op de doelstellingen die de werkgever en de organisatie van je vragen.

Begeleiden en stimuleren

Onze Individuele Coaching is een intensieve begeleiding. We leren je inschatten wat jouw specifieke talenten zijn maar ook wat je beperkingen voor invloed hebben. Je leert hoe je een bepaalde functie moet uitoefenen en hoe je je altijd op de juiste manier kunt opstellen, wat de situatie ook is.

Persoonlijke ontwikkeling

Ons Coachingtraject is gericht op gedrag, beter begrip van jezelf en nieuwe inzichten. Het is een basis voor persoonlijke ontwikkeling en carrièremogelijkheden. Onze Individuele Coaching kan zowel een tijdelijk als structureel karakter hebben. Individuele Coaching helpt je om jouw huidige functie beter in te vullen.

Werkwijze

Doordat het een individueel traject betreft zal de invullling van dit coachingstraject altijd anders zijn. Bij het kennismakingsgesprek zal de coach samen met jou de wensen en mogelijke coachingsvormen bespreken. Dit kan uiteen lopen van oefeningen in de MORGEN praktijk tot een wandeling in de duinen.  Indien nodig kunnen er testvormen worden ingezet. Hiervoor werkt de coach samen met gespecialiseerde instanties. Deze rapporten kunnen eveneens worden gebruikt om een nog gedetailleerder inzichtelijk te krijgen in de aandachtgebieden en kernkwaliteiten.

Dreigende burn-out

Wat is een Burn-out nou eigenlijk?

Om heel eerlijk te zijn weet ik het niet precies. En de meningen van de deskundigen hierover lopen nogal uiteen over hoe ze dit omschrijven. Ik vergelijk een burn-out persoonlijk altijd met de volgende situatie:

Als ik je vraag om 100 keer op te drukken dan kun je me exact aangeven bij de hoeveelste keer je over je grens heen gaat en het niet meer lukt. Dat is lichamelijk. Zo is het mijns inziens ook met ons brein. Alleen doordat dit veel lastiger meetbaar is weten we de grens moeilijker te bepalen.

Is burn-out stress?

Stress is in eerste instantie een natuurlijk fenomeen, de natuurlijke spanning die optreedt bij elke afstemming met de omgeving. Burnout treedt op bij aanhoudende onbalans in spanning en ontspanning met ernstige gevolgen. Daarbij spelen vaak veel meer zaken dan alleen maar een veeleisende baan of werkgever met hoge verwachtingen. Vaak is het een “druppel” waardoor de emmer overloopt. Niet alleen aanleg, maar met name de leefstijl blijkt cruciaal te zijn. ‘Doorlopend moet er iets gebeuren, en als er even niets op de agenda staat storten we ons massaal op de sociale media. Niet werkstress, maar vrijwel permanente overbelasting van ons brein is het echte probleem.” Wat doen we onszelf aan maar nog belangrijker; hoe leren we het af?

Voorkomen van de burn-out

De meest voorkomende situaties die zich met dit probleem aandienen bij MORGEN zijn de personen die het gevoel hebben dat ze zich zakelijk en privé zouden willen ziekmelden. In dit stadium kan de MORGEN coach je helpen niet over die persoonlijke grens heen te gaan. De methode die MORGEN hiervoor gebruikt hangt af van de situatie en hoe jij als persoon denkt en in het leven staat. Soms heeft de persoon in kwestie behoefte aan simpele tools, soms aan een uitlaatklep/goed gesprek en soms aan mindfulness. Door middel van een vrijblijvende kennismakingsgesprek kan de coach dit inschatten en kunt je aangeven wat je behoeftes zijn. Trek op tijd aan de bel want hoe eerder je hierover praat hoe sneller je je weer beter zult voelen.

Een intake is vrijblijvend en kosteloos dus neem gerust contact op met MORGEN.

Coaching bij ontslag


Coaching bij ontslag kan op twee manieren worden ingezet:

  • Vanuit de werkgever; je wilt de medewerker direct steun en hulp bieden om dit ontslag verantwoord te begeleiden.
  • Als behoefte vanuit de werknemer. Je wilt dit ontslag verwerken maar ziet deze gebeurtenis ook als een kans.

Vanuit de werkgever kan het verstandig zijn een coach in te zetten bij of na ontslag-gesprekken. De ervaring leert dat een ontslag behoorlijk hard kan aankomen bij een werknemer. Vooral wanneer het gaat om bedrijfsecomische redenen en de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt. Mensen kunnen hier soms behoorlijk emotioneel op reageren. Het is in dergelijke situaties verstandig om ook direct hulp te verlenen. Werknemers kunnen hier hun eerste emotie kwijt wat onverantwoordelijke emotionele acties vaakt helpt te voorkomen. Tevens kun je als werkgever een begeleidingsproces aanbieden aan de werknemer. De werknemer leert deze gebeurtenis te plaatsen en wordt uitgedaagd de kansen in te gaan zien van deze gebeurtenis. De coach zal de werknemer ondersteunen in het vinden van nieuw werk of het realiseren van dromen. Soms schuilt er namelijk ergens een totaal andere carriere wens bij de werknemer.

Vanuit de weknemerssituatie: Ontslagen worden kan je behoorlijk uit balans brengen. Echter ontslagen worden kan ook kansen bieden. Want volgens MORGEN is: ‘ontslag = een kans!’ geschikt voor mensen die zijn / worden ontslagen, en zich willen bezinnen hoe zij hun kwaliteiten kunnen gebruiken om een nieuwe weg in te slaan.

In dit coachingstraject: ‘ontslag = een kans!’ diepen we jouw gevoelens uit die samenhangen met je ontslag. We brengen je kernkwaliteiten, vaardigheden en/of verlangens in kaart, ontdek je wat jouw sterke punten en ‘struikelblokken’ zijn, en hoe je die beter kunt hanteren. Je ontwikkelt een nieuw doel, waar je naar toe wilt werken.

Het coachingstraject: ‘ontslag = een kans!’ start met een gratis kennismakingsgesprek. Voor sommige klanten is een test gemaakt om jouw sterke punten en ‘struikelblokken’ in kaart te brengen. Dit zal worden gebruikt gedurende het coachingstraject.

Organisatieopstellingen

Heb je vragen over jouw plek in de organisatie?

Wil je weten hoe het komt dat afdelingen niet makkelijk samenwerken?
Loopt je bedrijf/afdeling niet lekker en weet je niet waardoor het komt?
Organisatieopstellingen biedt je inzicht in deze en nog vele andere vragen.

Een organisatie is meer dan het management, het personeel en het product. Het is meer dan de afdelingen, het beleid en de resultaten. Een organisatie wordt gevormd door de onderlinge samenwerking van mensen en afdelingen en door de samenhang van alle verschillende delen en persoonlijkheden. Zoals in elk levend systeem is de relatie tussen de verschillende onderdelen bepalend voor het geheel.

Met organisatieopstellingen worden problemen en vraagstukken bekeken vanuit het geheel. Er wordt gekeken naar de losse delen én hun relatie tot elkaar, waardoor je een completer beeld krijgt van de situatie en sneller tot inzichten komt.

De factoren in het systeem komen letterlijk tot leven. In de vorm van mensen die de situatie en een aantal scenario’s kunnen tonen binnen het grotere geheel, waarbij verschillende effecten duidelijk worden.

Individueel

Je kunt een opstelling individueel doen. De coach zal samen met jou het opstellingsvraagstuk benoemen en vervolgens ga je door middel van figuren de situatie inzichtelijk maken. Dat klinkt wellicht vaag maar een opstelling is een geweldige tool om onzichtbare zaken in beeld te krijgen.

In groepsverband

Je kunt een opstelling ook in groepsverband doen met je team of afdeling. In dit geval wordt het opstellingsvraagstuk door de leidinggevende bepaald. Je bent zelf dan onderdeel van de opstelling. De opstellingen in groepsverband kunnen ook goed gecombineerd worden met de training omgangsvormen en samenwerkingen tussen collega’s,

Zweverig

Sommige mensen betitelen een opstelling nog wel eens als iets zweverig. Dit zijn overigens altijd mensen die het nog nooit ervaren hebben. Zweverig of niet, noem het zoals je het noemen wilt maar ervaar eerst even hoe enorm veel inzichten het je kan geven.

De achtergrond van opstellingen:

Onder andere dankzij Bert Hellinger, psycholoog, is er dit no-nonsense instrument om onbewuste, niet-rationele en disfunctionele processen in organisaties zichtbaar te maken. Het brengt verstrikkingen aan het licht, zodat deze kunnen worden losgelaten en aangepakt.
De organisatieopstelling is in 1996 voor het eerst door Bert Hellinger en Gunthard Weber toegepast in Oostenrijk en maakt sindsdien een snelle ontwikkeling door.

Heb je vragen over achterliggende verbanden binnen een groep dan is dit een mooie tool om deze inzichtelijk te krijgen. Wil je meer informatie neem dat gerust contact met ons op.