Wat is Mediation?

Wie een conflict heeft wil daar zo snel mogelijk vanaf. Liever een goede, werkbare relatie dan slepende conflicten en terugkerende ruzies. Conflicten kosten niet alleen tijd, energie en geld, maar leiden vaak ook tot slapeloze nachten en verdriet. Zeker in gevallen waar men met elkaar verder wil (of moet) zal er een duurzame oplossing gevonden moeten worden. Daarom kiest men bij echtscheidingen, arbeidsconflicten, zakelijke conflicten, familie- of burenruzies steeds vaker voor mediation.
Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met behulp van een neutrale, onafhankelijke derde. Een mediator begeleidt partijen bij het vinden van een eigen oplossing voor een conflict. Bij vrijwel elk conflict is een oplossing mogelijk die aanvaardbaar is. Vaak is het zicht hierop gedurende het conflict vervaagd, omdat beide partijen verzand zijn in hun eigen gelijk. Mediation is daarom succesvolle methode die hierin verandering brengen.

Hoe en wanneer werkt mediation?

Mediation kan in bijna elke fase van het conflict worden ingezet, ook na het starten van een gerechtelijke procedure. Mediation is toekomstgericht, snel en informeel. Er is ruimte voor creatieve(re) oplossingen waarbij de belangen van beide partijen centraal staan. Het voorkomt onnodige beschadiging van relaties. Doordat de partijen zelf de oplossing bepalen, is de bereidheid van het uitvoeren van de oplossing doorgaans hoog. Het is immers een gezamenlijke gevonden oplossing. Bovendien is Mediation kosten besparend; de kosten van een proces en 2 advocaten lopen immers vaak flink op. Na het ondertekenen van de mediation-overeenkomst start de daadwerkelijke Mediation. Daarin worden verschillende fases doorlopen. Dit kan in één of meerdere sessies. Het proces kan worden afgesloten met het opstellen en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Ook een mondelinge overeenkomst kan voldoende zijn. Dit is afhankelijk van de aard van het conflict en van uw wensen.

Waarom mediation?

Een belangrijke voorwaarde om het doel te bereiken is het herstel van de communicatie. Dan wordt het bespreken van de situatie opeens veel eenvoudiger en ontstaat er ruimte voor het vinden van oplossingen. Het doel van mediation is immers een oplossing te vinden waarbij beiden het gevoel hebben te hebben ‘gewonnen’. Conflicten gaan gepaard met emoties. Om conflicten op te lossen moeten de emoties van beide partijen met elkaar worden geconfronteerd. Bij een juridische procedure raken deze emoties in een isolement. Er wordt gesproken via advocaten, het communicatieproces wordt hierdoor alleen maar verslechterd. Men is niet meer in staat naar elkaars belangen te luisteren. Creatieve oplossingen bedenken en communicatie beperkt zich dan al snel tot het schrijven van verzoekschriften en verweerschriften op basis van agressie en schuldtoewijzing.

Voorbeelden van conflict situaties

Mediation is geschikt voor alle soorten conflicten. De enige voorwaarde is dat de partijen vrijwillig deelnemen en zich willen inzetten voor het vinden van een oplossing.

Hierbij valt te denken aan:

  • Problemen bij samenwerking
  • Verstoorde arbeidsverhoudingen
  • Zakelijke conflicten
  • Problemen rond ziekteverzuim
  • Arbeidsre-integratie
  • Ontslagprocedure
  • Patiënt <-> arts
  • Burger <-> gemeente
  • Onderwijs