Klachtbehandelaar

Een klacht is een cadeautje. Het is alleen de kunst om het vanuit deze zienswijze te benaderen.

Klachten kunnen voor uw organisatie heel leerzaam zijn en wijze waarop uw deze klacht zult behandelen kan een groot effect hebben op uw organisatie. Het is daarom van groot belang dat u zorgvuldig met uw klachten omgaat.

De klager moet zich gehoord en begrepen voelen en de organisatie kan lering trekken als de inhoud van de klacht goed inzichtelijk is.

MORGEN helpt u graag bij de behandeling van klachten. Maar kan u medewerkers ook coachen in het omgaan met klachten. Vaak is het op de juiste manier horen van de klager al toereikend.  Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.