Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf of instelling of een extern persoon (buiten de organisatie) aan wie je vertrouwelijke zaken kwijt kunt. Vaak gaat het om omgangsvormen, bedreigingen, pesten of persoonlijke problemen.

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag op de werkvloer, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze biedt je een luisterend oor en kan je adviseren over welke acties je kunt ondernemen. Er zijn een aantal dingen waar je als werkgever op moet letten als je een vertrouwenspersoon aanstelt. Zorg dat de vertrouwenspersoon voor iedereen toegankelijk is. Als je organisatie dus meerdere vestigingen heeft, is het verstandig om ook meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen. Of een vertrouwenspersoon in te schakelen die alle vestigingen bezoekt.

  • Laat uw werknemers hun stem inbrengen bij de keuze van een vertrouwenspersoon. Het is belangrijk dat de meerderheid van de werknemers zich op zijn gemak voelt bij de vertrouwenspersoon.
  • Kies een vertrouwenspersoon die bekend is met de dynamiek in een organisatie en weet wat er speelt.
  • Vermijd dubbele functies. Veel organisaties denken bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon als eerste aan een HR-verantwoordelijke. Dit kan echter voor rolconflicten zorgen.
  • Het is handig als de vertrouwenspersoon enige bemiddelings-, coachings- vaardigheden en juridische kennis heeft. Hij/zij kan de werknemer en werkgever dan op dit gebied ook adviseren.

Intern of externe vertrouwenspersoon?

Je kunt ervoor kiezen om een interne vertrouwenspersoon aan te stellen of een externe vertrouwenspersoon. Een interne vertrouwenspersoon is vaak volledig op de hoogte van wat er speelt in de organisatie. Aan de andere kant kan een externe vertrouwenspersoon vaak objectiever naar de situatie kijken. Ook ligt de drempel voor werknemers vaak lager om aan te kloppen bij een externe vertrouwenspersoon, vooral als er problemen zijn die samenhangen met leidinggevenden of collega’s. Waar je ook voor kiest, het is goed om zorgvuldig na te denken over de keuze voor een geschikte vertrouwenspersoon.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Het meest essentiële is dat je medewerkers hun vertrouwenspersoon volledig in vertrouwen kunnen nemen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan centraal; het contact moet voor de medewerker veilig zijn. Zo wordt er zonder toestemming van de medewerker geen enkele informatie naar buiten gebracht, tenzij in zeer extreme situaties van grote dreiging of van misdrijf. Opvang en begeleiding zijn de sleuteltaken van de vertrouwenspersoon. Samen met de medewerker zoekt de vertrouwenspersoon naar oplossingen en bespreekt hoe de medewerker zelf een actieve rol kan spelen in de oplossing. Het kan zijn dat wordt doorverwezen naar een speciale instantie. Of dat contact wordt gelegd met iemand in of buiten de organisatie. De medewerker beslist hier in.

Waarom zou je voor een vertrouwenspersoon van MORGEN kiezen?

MORGEN heeft ervaring met de beide kanten van een onderneming. Wij denken met je mee vanuit de ondernemersvisie maar zijn eveneens in staat om vanuit het perspectief van de medewerker mee te denken. Door het brede werkterrein van MORGEN is er ook ervaring met de diverse bedrijfsprocessen of het nu gaat om een mannencultuur, een technisch bedrijf of een onderwijsinstelling. Als vertrouwenspersoon kunnen we ook makkelijk onze eigen vaardigheden inzetten zoals bemiddeling en coaching. Hierdoor blijft het niet bij het goed luisteren naar je probleem maar zijn we ook in staat om direct samen te werken aan een oplossing.