Mediation Waalwijk

Tips om ruzie te voorkomen

In sommige situaties zou je graag het gedrag bespreekbaar willen maken. De ander een spiegel voor willen houden. Je wilt aangeven wat voor jou gevoelig ligt of wat jij lastig vindt. En wellicht het belangrijkste je wilt deze gevoelens niet opkroppen. Maar je wil ook niet dat er ruzie ontstaat. Hoewel feedback geven lastig is, is het wel enorm belangrijk. Feedback geven is wat anders dan kritiek geven. Feedback geef je vanuit een goede intentie en om er samen weer uit te komen, maar je maakt een onderwerp toch bespreekbaar. Wanneer je de ander aanspreekt op zijn gedrag kan deze zijn gedrag verbeteren en daarmee gaat de kwaliteit van het werk en jullie relatie omhoog. Wanneer je de 4 G’s gebruikt verloopt communicatie een stuk makkelijker.

Waar staan de 4 G’s voor?
Gedrag
Benoem het gedrag van de ander wat je storend, opvallend of dominant niet prettig vindt. Laat je emoties en mening even achterwege. Het is belangrijk om het gedrag zo concreet mogelijk te benoemen. Voor de toehoorder is het duidelijk over welk gedrag en situatie jij het hebt.
Gevoel
Benoem je eigen gevoel. Als diegene dat gedrag vertoont/ dat doet, hoe voel jij je daarbij? Wat maakt het in je los? Welke emotie voel je opkomen?
Gevolg
Vertel de ander wat het gevolg is van zijn gedrag. Welk effect heeft het op jou? Welke actie of reactie geef jij daarop?
Gewenst gedrag
Als afsluiter geef je aan hoe je het graag anders zou willen. Hoe zou jij het liever zien? In het meeste beste scenario dan zou de ander….

En dan..?
Wacht de reactie van de ander af. Heeft hij nog vragen? Herkent hij zichzelf in wat je zegt?
Hoe ervaart hij de situatie? (Let op: blijf bij dit onderwerp) Heeft hij nog suggesties?
Sluit het dan samen af door af te spreken hoe jullie het in de toekomst zouden willen doen.

Wat doe je vooral niet?
Je blijft bij dit onderwerp en gooit niet direct “een bal” terug. Pas als een onderwerp/gebeurtenis/gedrag volledig is besproken dan kun je een ander onderwerp/gebeurtenis of gedrag bespreekbaar maken. Ga ook nooit beoordelen of een gevoel goed of fout of wel of niet terecht is. Een gevoel is een beleving en iedereen heeft recht op een eigen beleving. Het gaat erom dat je aandacht hebt voor de beleving (het gevoel) van de ander.

Voorbeeld1:
Jan graag wil ik iets aan je voorleggen. Jouw stemvolume ervaar ik over het algemeen als best hard. Ik krijg dan het gevoel dat ik word ondergesneeuwd, met als gevolg dat ik weinig aan je durf te vragen. Zou je in de toekomst wat zachter kunnen praten?
Voorbeeld 2:
Greet, ik ervaar het als niet prettig als je bij thuiskomst alleen maar oog hebt voor de kinderen en mij geen aandacht geeft. Ik krijg dan het gevoel dat je niet blij bent dat ik thuis ben en dat ik geen onderdeel van het gezin uitmaak. Hierdoor trek ik me terug in de garage en doe ik ook niets in het gezin. Ik zou het fijn vinden als ik na een werkdag weer wordt opgenomen in het gezin.

Belangrijk bij feedback geven!
Weet dat het voor de ander niet altijd fijn is om feedback te ontvangen. Het kan confronterend en lastig zijn om iets over je eigen functioneren te horen. Aan de andere kant is het een cadeautje. Jij geeft feedback, omdat jij de ander belangrijk genoeg vindt. Heb je hulp nodig bij het geven van feedback op de juiste manier. Neem dan contact op met MORGEN.