Wat is een 3 gesprek?

We hebben allemaal wel een gesprek waarover we ons vooraf al zorgen maken. We willen de boodschap goed overbrengen, we willen de relatie behouden, we willen conflicten vermijden maar het moet wel besproken worden.
Om een dergelijk gesprek goed te laten verlopen is er het 3- gesprek. Een neutrale derde zal het gesprek begeleiden waardoor er ruimte ontstaat voor de boodschap, praktische gevolgen maar ook de eventuele emoties krijgen in dit gesprek aandacht.

Wat is het verschil tussen Mediation en een 3 -Gesprek?
Een 3-gesprek is een eenmalig gesprek. Alle regels die van toepassing zijn op een Mediation spelen hierbij geen rol. Er is bijvoorbeeld geen sprake van geheimhouding en partijen ondertekenen vooraf geen mediationovereenkomst. De gespreksbegeleider zal wel de mediationtechnieken toepassen om het gesprek prettig te laten verlopen.

Wanneer is een 3-gesprek toepasbaar?
Eigenlijk bij alle gesprekken waar je je vooraf zorgen over maakt maar waarbij de huidige relatie wel in stand moet worden gehouden. Bijvoorbeeld een gesprek met je werkgever over je werkzaamheden. Een gesprek met je zorgverlener of patiënt  over de uitvoering van de zorg. Een onderwerp dat je met je partner wil bespreken maar wat lastig is.

Is de relatie je dierbaar en wil je een onderwerp zorgvuldig bespreken en conflicten voorkomen, dan kan een 3-gesprek een goede oplossing voor je zijn. Wil je weten of jouw onderwerp geschikt is voor een 3-gesprek, neem dan verblijvend contact op met MORGEN.